FIO / PTE

Akademia Liderów Organizacji Pozarządowych

Część liderów organizacji pozarządowych w Warszawie, posiada braki w zakresie efektywnego kierowania ich działaniami i rozwojem. Konsekwencją tego jest niepełne wykorzystanie potencjału w zakresie realizowania przez nich działań statutowych – pożytku publicznego. Można wskazać cztery główne obszary, w których biegłość, przekłada się na sprawne działanie organizacji: zarządzanie strategią i działaniami, pozyskiwanie i wykorzystanie środków finansowych, prowadzenie komunikacji zewnętrznej przy wykorzystaniu narzędzi marketingowych oraz zarządzanie zasobami ludzkimi. Każdy z tych elementów, jest ważny, aby instytucja działała efektywnie.

Organizacja pozarządowe wykonują liczne zadania pożytku publicznego. Ich specyfika oraz model funkcjonowania sprawia, że ich działalność jest uzależniona od wielu zmiennych czynników – np. możliwości członków organizacji do poświęcenia swojego wolnego czasu, wsparcia wolontariuszy, czy środków finansowych pozyskiwanych z źródeł zewnętrznych. Często duża nieprzewidywalność co do zasobów umożliwiających realizację działań, wpływa na stabilność i efektywność organizacji. W warunkach dużej niepewności szczególnie ważna jest rola osób nimi zarządzających, ich ekspercka wiedza oraz doświadczenie. Organizacje zarządzane są w większości przez osoby, które doskonale orientują się w problematyce, dla której rozwiązania dana instytucja powstała. Niestety duża ich część posiada braki umiejętności w zakresie zarządzania, finansów, marketingu i komunikacji.

 

Projekt Akademia Liderów organizacji pozarządowych sfinansowano przez Narodowy Instytutu Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

blog-image
Finanse w organizacji pozarządowej
 • Zarządzanie finansami dla nie finansistów
 • Źródła pozyskiwania środków grantowych
 • Działalność odpłatna statutowa i działalność gospodarcza NGO
 • Planowanie ekonomizacji NGO
blog-image
Narzędzia marketingowe i fudraising
 • Planowanie strategii fundraisingowej
 • Tworzenie skutecznej kampanii marketingowej
 • Budowanie marki w Internecie
blog-image
Lider w organizacji
 • Zarządzanie zespołem
 • Komunikacja interpersonalna
blog-image
Zarządzanie strategią organizacji
 • Misja i wizja organizacji
 • Planowanie strategiczne rozwoju organizacji
 • Planowanie działań organizacji w odniesieniu do strategii

Pierwsze spotkanie (4h) w dniu 19.12.2019, 10:00 - 14:00

I moduł „Finanse w organizacji pozarządowej”

 • 19 grudnia 10:00-14:00
 • 14, 15 stycznia 9.00 – 14.15
 • 16 styczeń 8.00 – 15.00


II moduł „Narzędzia marketingowe i fundraising”

 • 5 luty 9.00 – 16.00
 • 6 luty 8.00 – 15.00
 • 7 luty 9.00 – 16.00


III moduł „Lider w organizacji”

 • 11 marzec 9.00 – 16.00
 • 12 marzec 8.00 – 15.00


IV moduł „Zarządzanie strategią organizacji”

 • 23 kwiecień 8.00 – 15.00
 • 24 kwiecień 9.00 – 16.00
 • 14 maj 8.00 – 15.00
 • 15 maj 9.00 – 16.00


I moduł „Finanse w organizacji pozarządowej”

 • 14 styczeń 10.00 -14.00
 • 22, 23 styczeń 9.00 – 14.15
 • 24 styczeń 9.00 – 16.00


II moduł „Narzędzia marketingowe i fundraising”

 • 26 luty 9.00 – 16.00
 • 27 luty 8.00 – 15.00
 • 28 luty 9.00 – 16.00


III moduł „Lider w organizacji”

 • 9 czerwiec 9.00 – 16.00
 • 10 czerwiec 9.00 – 16.00

 


IV moduł „Zarządzanie strategią organizacji”

 • 27, 28  kwiecień 9.00 – 16.00
 • 28 maj 8.00 – 15.00
 • 29 maj 9.00 – 16.00


I moduł „Finanse w organizacji pozarządowej”

 • 25 luty 10.00 -14.00
 • 3, 4 marzec 9.00 – 14.15
 • 5 marzec 8.00 – 15.00


II moduł „Narzędzia marketingowe i fundraising”

 • 1 kwiecień 9.00 – 16.00
 • 2 kwiecień 8.00 – 15.00
 • 3 kwiecień 9.00 – 16.00


III moduł „Lider w organizacji”

 • 12 maj 8.00 – 15.00
 • 13 maj 9.00 – 16.00


IV moduł „Zarządzanie strategią organizacji”

 • 4 czerwiec 8.00 – 15.00
 • 5 czerwiec 9.00 – 16.00
 • 6 lipiec 8.00 – 15.00
 • 7 lipiec 9.00 – 16.00


I moduł „Finanse w organizacji pozarządowej”

 • 10 marzec 10.00 -14.00
 • 17, 18 marzec 9.00 – 14.15
 • 19 marzec 8.00 – 15.00


II moduł „Narzędzia marketingowe i fundraising”

 • 15 kwiecień 9.00 – 16.00
 • 16 kwiecień 8.00 – 15.00
 • 17 kwiecień 9.00 – 16.00


III moduł „Lider w organizacji”

 • 2 czerwiec 8.00- 15.00
 • 3 czerwiec 9.00 – 16.00


IV moduł „Zarządzanie strategią organizacji”

 • 18 czerwiec 8.00 – 15.00
 • 19 czerwiec 9.00 – 16.00
 • 8 lipiec 9.00 – 16.00
 • 9 lipiec 8.00 – 15.00


Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Dane uczestnika
Przeczytaj klauzulę informacyjną

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na ul. Nowy świat 49

venue-photo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

ul. Nowy świat 49, 00-042 Warszawa

www.pte.pl